reklam-9-reklam-56-seckin1.gif
reklam-64-reklam-62-seckin2.gif
reklam-38-gazeteilan2.jpg
reklam-81-reklam-79-img.jpg
REKTÖR ADAYI PROF. DR. MEHMET MEDER PROJELERİNİ ANLATTI
PAÜ Rektör adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mehmet MEDER,yayınladığı basın açıklamasında neden aday olduğunu ve yapacağı projeleri kamu oyuyla paylaştı.
REKTÖR ADAYI PROF. DR. MEHMET MEDER PROJELERİNİ ANLATTI
reklam-93-ege-vakfi-690x150px.png
26.12.2016 19:13
REKTÖR ADAYI PROF. DR. MEHMET MEDER PROJELERİNİ ANLATTI

Her şeyden önce Pamukkale Üniversitesinin kuruluşunda, Denizli’deki eğitime gönül veren ve eğitimin sürekliliğini destekleyen halkın katkısı unutulmamalıdır. Bu yüzden Üniversitemizin Denizli’ye insanından kurum ve kuruluşlarına koşulsuz katkısının olması için her Rektör misyon yüklenmelidir. Bilindiği gibi zaman zaman Üniversitemiz Denizli’ye ve ülkemize katkı sağlayan roller üstlense de çok uzun zamandır bu görevini olması gerektiği düzeyde başaramamıştır.

  

Hep bir ‘dünya üniversitesi’ tabiri kullanılır ama ne yazık ki o anlamda da gelişme göstermeyi unutan bir üniversite halini aldık.

 

Ben, neden böyle olduk diye düşünüp cevap arayışına girdiğimde;

 

— üniversite yöntemindeki yanlışlıkların veya eksikliklerin,

 

— akademisyen arkadaşlarımın yeni projeler geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteğin sağlanamamasının,

 

— akademisyen arkadaşlarımın başarılarının ve çabalarının takdir görememesi ve küstürülmesinin,

 

— idari görevlerde çalışan arkadaşlarımın oryantasyon eğitimi almamaları yüzünden performanslarında düşmelerinin olmasının,

 

— idari ve akademik personel arasında etkili ve istenilen iletişimin sağlanamamasının ve

Üniversitemizin birliğinin ve bütünlüğünün kaybedilmesinin Üniversitemizi geriye götürdüğünü fark ettim.

 

Artık üzerimizdeki bu ağır, yorucu ve düşünmeyi engelleyici (geriletici- yok edici) yükten kurtulmamız gerekiyor. Bizim, Üniversite olarak, yeniden tazelenmemiz ve Denizli’deki eski varlığımızdan daha büyük varlık göstermemiz gerekiyor. Biz, bunu hem kendi Üniversitemiz hem Denizli’miz hem de Ülkemiz için yapmalıyız. Bizim Üniversitemize bu sorumluluk, gerek Denizli gerek Devletimiz tarafından 1992 yılında verilmişti. Bunu hatırlayıp Üniversitemizi hak ettiği gibi yeniden parlatmalıyız.

 

Ben bu sorumluluğu yerine getirmeye talibim ve biliyorum ki Üniversitemizde sağlayacağımız güven, huzur, destek ortamı sayesinde akademisyen arkadaşlarım ve hatta öğrencilerimiz de bu sorumlulukta birlikte olmaya talip olacaklardır.

 

Üniversitemizin idari ve akademik yapısını değerlendirdiğimde akademik ve idari kadrolarda kontrolsüz kadrolaşmaların yoğunlaşmış olduğunu gördüm. İdari ve akademik kadrolaşmalarda ne yazık ki niteliksel ölçütlerin kullanılmadığı ve akademik kadrolaşmada bölgemizin ihtiyaçlarının gözetilmemiş olduğu ortadadır.

 

Bu durum bir taraftan Üniversitemiz personelinin aidiyet, motivasyon ve çalışma verimliliğini düşürmüştür. Diğer taraftan ise akademik personellimizin bölgemize destek ve katkı olmasında yetersizliklere yol açmıştır.   

Bunların yeniden düzenlenip yapılanması gerekmektedir. Üniversitemizde işlerliğin ve sürekliliğin sağlanması lazımdır. Bu sayede Üniversitemiz, yüzünü bölgemize, dolayısıyla ülkemize dönebilecektir.

 

Kendi içimizde bizi yavaşlatan, engelleyen ve sorun yaratan durumlar olmamalıdır ki kendimizi dünya üniversiteleri arasında görmeye başlayalım.

 

Belirttiğim gibi Üniversitemiz, ülkemizin ve bölgemizin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarına çözüm üretmede üstlenmesi gereken etkin rolün hakkını verememektedir. Artık ülkemizin, dünya ülkeleri arasındaki misyonu ve yerini de gözeterek ulusal ve uluslararası paydaşlarla topluma ve ekonomiye katkısı olacak projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Her yapılan projenin ülkemize katkı olarak dönüşlerinin olması ve bu projelerin sürekliliği, bizim Üniversite olarak, misyonumuzu layıkıyla yerine getirdiğimizin göstergesi olacaktır.

 

 

Bu arada unutmamız ve her zaman hatırlayıp ders almamız gereken 15 Temmuz FETÖ Kalkışması, Üniversitemize itibar kaybettirmiştir. Üniversitemizin kaybettiği itibarın yeniden sağlanması amacıyla, şehrin kurumları, sivil toplum örgütleri, sanayiciler ile sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının kurulması gerekmektedir. Üniversitemizin bundan sonra, bir yandan sanayi ve ekonomiye katkı ve destekleriyle diğer taraftan toplumsal, sanatsal ve kültürel hizmetleriyle, Denizli ile bütünleşmesi sağlanacaktır. Bunun için özetle;

 

 

-          Sanayicilerimizle Üniversitemizin ilgili akademisyenlerinin karşılaştırılıp birlikte projeler üretmeleri için gereken çaba gösterilecektir.

 

-          Denizli’nin kültürel ve yöresel öğeleri için daha kapsamlı çalışmaların yapılması desteklenip bunların Denizli’mize geri dönüşü sağlanacaktır.

 

-          Denizli’nin tarihsel dokusunun korunması ve bu dokunun ön plana çıkarılması için ilgili akademisyen arkadaşlarımın şehrin kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmalar yapmaları ve bu çalışmaların hızlandırılması sağlanacaktır.

 

-          Denizli halkının bilgilendirilmelerini sağlayacak projelerde öğrencilerimizle akademisyenlerimizin birlikte görev aldığı projelerin geliştirilmesi destelenecektir.

Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde de ne yazık ki sorunlar var.

 

En önemli sorunların başında akademik ve idari personel yetersizliği ve hizmet kalitesinde düşüş gelmektedir. Bir an önce bu sorunların başta olmak üzere Hastanemizi, bölge hastanesi olmaktan uzaklaştırmaya başlayan sorunların çözümü gerekmektedir. Ayrıca bölgemize daha iyi hizmet edebilmek için, bölgemize has hastalıkların belirlenip o konularda uzman kişilerin de Hastanemizde görev alması sağlanacaktır.

 

Tahmin edersiniz ki, Üniversitemiz bünyesinde açılan her enstitünün, fakültenin, yüksekokulunun ve meslek yüksekokulunun amacı var. Daha önce de bahsettiğim gibi bu birimlerde açılan bazı bölümlerin bölgemize katkısı gözetilmemiştir. Bundan sonra her birimin kendi misyonunu yerine getirmesi için çalışılacaktır. Bu bağlamda gerek bölgemize katkısı olabilecek bölümler gerekse diğer bölümlerin işbirliği içinde bu amaca ulaşabilmeleri için gereken çaba gösterilecektir.

 

Örneğin, bölgemizin eğitim ihtiyaçları ve sorunları için, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu; tekstil, dokuma, tasarım vs. gibi alanlardaki ihtiyaç ve sorunlar için Mühendislik Fakültesi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları; tarihsel, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve sorunlar için Fen-Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi üzerine düşeni yerine getirecektir.

  

Rektör olduktan sonra gerçekleştirmeyi planladığım hedeflere (projelere):

 

1.         Üniversite ile yerel güçler ve kaynaklar arasında etkin işbirliğinin sağlanması, Denizli ve Ülkemiz sanayicisine, ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, Ülkemizde 7.sırada yer alan ihracatçı işadamlarımızın inovasyon altyapılarının güçlendirilerek sektörlere bilim ve işgücü desteğinin sağlanması

 

2.         Denizli'de turizm çeşitliliği(arkeolojik, termal sağlık, kültürel) ile ilgili bilimsel çalışmaların ve altyapılarının hazırlanması

 

3.         Termal kaynakları zengin olan ilimizde bu kaynakların sağlık ve turizm alanında etkin kullanımı için gerekli araştırmaların yapılarak ülke ekonomisine katkının sağlanması. Ayrıca, Ülkemizin ekonomisine katkıda sürekliliğin sağlanması için bu sektörde çalışanlara, bilimsel destek sağlanması

 

4.         Denizli’mizin kaynaklarının sayesinde özellikle termal tedavi ve arkeoloji alanında ulusal ve uluslararası söz sahibi bir Üniversite olunması

 

5.         Araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, milli şuurla hareket eden bir nesil yetiştirilmesinde Üniversitemizin rolünün etkinleştirilmesi ve bölgemize ilgili birimlerin akademisyenleri ve öğrencileri ile desteğin sürekliliğinin sağlanması

 

6.         Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak amacıyla lisansüstü eğitimde ülkenin ihtiyaçlarına uygun enstitülerin kurulması

 

7.         Eğitim kalitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışmaların akademisyenlerimizin çabaları ile yapılmasının ve bu çalışmaların ülkemizin eğitim anlayışına katkı olmasının sağlanması

 

8.         PAU Hastanemizin akademisyenleri ile bölgemiz insanına katkı olacak sağlık projelerinin gerçekleştirilmesi.

Örnek olarak verilebilir.

 

 

ETİKETLER
BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan Denizli Haber Ajansı - Denizli'nin Haber Kaynağı sorumlu değildir.
Bu habere henüz yorum yazılmamış. YORUM YAZ